ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

PDF

Ключові слова

інноваційна стратегія
готельне господарство
конкурентоспроможність
фінансовий ризик
процес обслуговування
довгострокова стратегія

Як цитувати

Транченко, Л. В., Кожухівська, Р. Б., Лопатюк, Р. І., & Білецька, Н. В. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 80-85. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/85

Анотація

У статті проаналізовано динаміку та розвиток інновацій у сфері готельного господарства. Встановлено, що інновації виступають в якості стимулу для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати лідируючі позиції у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим стандартам готельного обслуговування. Обґрунтовано необхідність впровадження інновацій на вітчизняних готельних підприємствах з метою охоплення більшої кількості потенційних споживачів готельно-ресторанного продукту. На основі проведеного дослідження авторами зроблено висновки щодо доцільності використання інновацій як важливого інструменту розвитку підприємств готельного господарства. Узагальнено, що використання нових технологій управління інвестиційними процесами у готельно-ресторанному бізнесі на сучасному етапі розвитку економіки є важливим завданням, що викликає значний інтерес у менеджерів підприємств даної сфери.

PDF

Посилання

Balmer J. M. The shared management and ownership of corporate brands: the case of Hilton / J. M. Balmer, I. Thomson // J. of general management. - Oxford, 2009. – Vol. 34. – № 4. – Pp. 15-37.

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector: Issues paper for discussion at the global dialogue forum for the hotels, catering, tourism sector / Intern, labour organization. Sectoral activities programme. -Geneva: ILO, Nov. 2013.

UNWTO. International tourism to continue robust growth in 2014. Press release № 13006. Madrid, Jan. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://media.unwto.org/en/press-release/2014-01/international-tourism-continue-robust-growth-2013.

Аналіз динаміки та головні тенденції розвит-ку туризму // Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua.

Пресс-релиз Hogg Robinson Group, январь 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hrgworldwide.com/ru-ru/Pages/default.As-px?ru.

Щетинина К. И. Инновации в гостиничном бизнесе: международный и российский опыт / К. И. Щетинина // Журнал “Вестник МГИМО”. – Вып. № 4 (31)/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/fi-le?id=BBBD7B5A-6841-6BC7A880-909D10EC5558.

Travel & Tourism Competitiveness Report 2014 // World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/docs/WEFGCRTravelTourismReport2014.pdf.

Balmer J. M. and Thomson I. (2009), The shared management and ownership of corporate brands: the case of Hilton, J. of general management, Oxford, vol. 34, № 4, pp. 15-37.

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector: Issues paper for discussion at the global dialogue forum for the hotels, catering, tourism sector / Intern, labour organization. Sectoral activities programme, Geneva: ILO, Nov. 2013.

UNWTO. International tourism to continue robust growth in 2014. Press release № 13006. Madrid, Jan. 2014, available at: http://media.unwto.org/en/press-release/2014-01/international-tourism-continue-robust-growth-2013.

Analiz dynamiky ta holovni tendentsii rozvytku turyzmu, Ofitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby turyzmu i kurortiv Ukrainy, available at: http://www.tourism.gov.ua.

Press-reliz Hogg Robinson Group, janvar' 2013, available at : http://www.hrgworldwide.com/ru-ru/Pa-ges/default.aspx?ru.

Shhetinina, K. I. Innovacii v gostinichnom biz-nese: mezhdunarodnyj i rossijskij opyt, Zhurnal “Vestnik MGIMO”, vyp. № 4 (31)/2013, available at: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=BB-BD7B5A-6841-6BC7A88 0-909D10EC5558.

Travel & Tourism Competitiveness Report 2014, World Economic Forum, available at: http://www.-weforum.org/docs/WEFGCRTravelTourismReport2014.pdf.