№ 22 (2018): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – 162 с.

Відповідно до Наказу МОН України № 241 (Додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 13 від 03 липня 2018 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Г. І. Башнянин, П. Ю. Буряк, М. Б. Паласевич
36-42
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
PDF
Р. М. Воронко, О. С. Воронко
43-49
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЦІЛЯХ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ
PDF
Н. Г. Міценко, І. Ю. Семенюк, В. І. Дорош
50-54
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
PDF
Б. Б. Семак, Н. Ф. Басій
55-61
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ
PDF
С. В. Черкасова
62-68
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF
Ю. А. Дайновський, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська
69-74
СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
PDF
У. Р. Сухорська
75-79
МІСЦЕ РЕКЛАМИ СЕРЕД ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
Л. В. Транченко, Р. Б. Кожухівська, Р. І. Лопатюк, Н. В. Білецька
80-85
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
PDF
Р. Р. Августин
86-93
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У БАЗОВИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
А. А. Вдовічен, О. Г. Вдовічена
94-100
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ БІОЕКОНОМІКИ В СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СФЕР УКРАЇНИ
PDF
В. А. Панченко
101-107
СХЕМАТИКА ДІЙ ІНСАЙДЕРІВ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
PDF
І. І. Олексин
108-114
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБМІНУ БІРЖОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
PDF