МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ

PDF

Ключові слова

асортимент товарів
метод аналізу
матриця
стратегія
структура
оптимізація асортименту

Як цитувати

Павлова, М. Б. (2018). МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ. Підприємництво і торгівля, (22), 128-131. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/92

Анотація

Асортиментна політика є одним із найважливіших інструментів у завоюванні прихильності споживачів, в отриманні бажаного прибутку, у боротьбі торговельного підприємства з конкурентами. У статті розглянуто різноманіття методів оптимізації товарного асортименту продукції з огляду існуючих підходів, а також представлено основні переваги та недоліки розглянутих методів. Наводиться методика аналізу та управління асортиментом компанії, за допомогою яких можливо постійно проводити аналіз наявного асортименту на підприємстві. У статті розглядається кілька різних методів аналізу асортиментного портфеля компанії, поєднання декількох відомих і універсальних методів проведення повноцінного аналізу конкурентоспроможності асортименту.

PDF

Посилання

Боровинский Д. В. Что продавать? / Боро-винский Д. В. // Маркетолог. – 2004. – № 2. – С. 22-25.

Варламов А. С. Совершенствование управле-ния ассортиментом / Варламов А. С. // Известия ЧНЦ. – 2002. – С. 18-21.

Смольянина А. Методы анализа ассортимент-ного портфеля организации [Електронний ресурс] / А. Смольянина. – Режим доступу : http://iteam.ru-/publications/marketing/section_28/article_2963.

Юрова Н. А. Инструменты и методы управле-ния ассортиментом товаров в ритейле / Юрова Н. А. // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2010. – № 1. – С. 165-170.

Borovinskij, D. V. (2004), Chto prodavat'?, Marketolog, № 2, s. 22-25.

Varlamov, A. S. (2002), Sovershenstvovanie upravlenija assortimentom, Izvestija ChNC, s. 18-21.

Smol'janina A. Metody analiza assortimentnogo portfelja organizacii, available at: http://iteam.ru-/publi-cations/marketing/section_28/article_2963.

Jurova, N. A. (2010), Instrumenty i metody upravlenija assortimentom tovarov v ritejle, Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo ajerokosmicheskogo uni-versiteta im. akademika M.F. Reshetneva, № 1, s. 165-170.