МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

PDF (English)

Ключові слова

міжнародний туризм
аналіз
туристичні підприємства
показники
методологія

Як цитувати

Калініченко, С. М., & Заїка, С. О. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 53-58. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-7

Анотація

Міжнародний туризм є однією з визначальних галузей світової економіки, яка динамічно розвивається, адже для багатьох країн він має важливе значення при формуванні внутрішнього валового продукту та забезпеченні зайнятості населення. Туризм чинить вплив на ключові сфери економіки, прискорюючи їх соціально-економічний розвиток. При цьому, на розвиток туризму також впливає сукупність різних факторів, зокрема: демографічних, природно-географічних, соціально-економічних, історичних, релігійних, політико-правових та інших. Значення міжнародного туризму, як джерела забезпечення валютних надходжень, розширення міжнародних зв’язків, збільшення зайнятості населення, постійно зростає. При цьому подальший розвиток міжнародного туризму, його вплив на економіку країн потребує ґрунтовної його характеристики, що спричиняє необхідність удосконалення методології аналізу. Аналіз показників міжнародного туризму проводиться для оцінки його вкладу в розвиток економіки кожної держави, в тому числі, визначення впливу на платіжний баланс; виявлення головних напрямів та тенденцій розвитку підприємств туристичної галузі для зміцнення матеріально-технічної бази туризму, виконання маркетингових досліджень та просування туристичного продукту до потенційних споживачів. Метою дослідження було опрацювання методології аналізу показників міжнародного туризму для оцінки його ефективності. В ході дослідження з’ясовано, що розвиток міжнародного туризму та його регулювання спираються на розгорнуту аналітичну інформацію. І хоча на сьогодні методологія розрахунку системи показників міжнародного туризму значною мірою сформована, її наявність не забезпечує сумісність інформації на світовому рівні, оскільки міжнародний туризм знаходиться в різних країнах світу на різних стадіях розвитку, це спричиняє деякі відмінності в системі показників та методиці їх розрахунку. Рекомендації СОТ, які становлять єдину методологічну основу аналізу міжнародного туризму, не виключають наявності певних національних особливостей та передбачають необхідність подальшого дослідження основних показників з метою забезпечення можливості міжнародних співставлень та достовірності інформації.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-7
PDF (English)

Посилання

Skudlarski J., Zaika S. О., Gridin O. V. (2017) Innovations features in tourism, Visnyk KhNTUSH: ekonomichni nauky, vol. 182, pp. 13-23.

World Tourism Organization (2022). URL: http://www2.unwto.org (Accessed 15 February 2022).

Yermachenko V. Dekhtyar N. (2012) Turyzm v umovakh hlobalizatsii: osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku : 53 monohrafiia [Tourism in the context of globalization: features and prospects: 53 monograph]. “INZHEK”, Kharkiv, pp. 120–141.

Yermachenko V. Dekhtyar N. (2012) Methodical aspects of the analysis of the world and national tourist industry. Economics of development, vol. 4 (64), pp. 51–58.

Zaika S. (2018) Features of the tourist market as a market of services”, II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, Kielce, Poland, January 26, pp. 12-14.

Zaika S. О., Shabinskyy O. V. (2017) Analysis peculiarities of travel agencies activities. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, vol. 3, pp. 5-15.

Aleksandrova A. (2010), Mezhdunarodnyiy turizm: uchebnik [International tourism: textbook]. KNO RUS, Мoscow, Russia.

Horina H. (2015) Problems of introduction of methodology of satellite accounts of the tourism industry. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, vol. 11(173), pp. 380-384.

Horina H. (2016) Transformation of spatial polarization of the world tourist market. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 7, pp. 88–92.

Zaika S., Kuskova S. (2019) Fenomen turyzmu: rozmaittia sensiv: monohrafiia [The phenomenon of tourism: a variety of meanings: a monograph]. Stylna typohrafiia, Kharkiv, Ukraine.

Mishchuk, I., Holovata, R. (2021) Tourist enterprises of Ukraine in the system of international tourist activity. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi, vol. 1, pp. 69-78.

Panchenko Yu., Luhinin O., Fomishyn S. (2013) Menedzhment vnutrishnoho i mizhnarodnoho turyzmu: navchalnyi posibnyk [Management of domestic and international tourism: a textbook]. OLDI-PLIuS, Kherson, Ukraine.

Pidhornyi A., Mylashko O. (2014), Statystyka turyzmu: Navchalnyi posibnyk [Tourism Statistics: A Textbook]. Rotaprynt, Odesa, Ukraine.

Skudlarski J., Zaika S. О., Gridin O. V. Innovations features in tourism. Вісник ХНТУСГ: економічні науки. 2017. Вип. 182. С. 13-23.

World Tourism Organization. URL: http://www2.unwto.org.

Yermachenko V., Dekhtyar N. Comparative analysis of the practice of tourism statistics in European Union and Ukraine. Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : 53 монографія / під. ред. Кизима М. О., Єрмаченка В. Є. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2012. 472 с. С. 120–141.

Yermachenko V., Dekhtyar N. Methodical aspects of the analysis of the world and national tourist industry / V. Yermachenko. Economics of development. 2012. № 4 (64). P. 51–58.

Zaika S. Features of the tourist market as a market of services // II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – Р. 12-14.

Zaika S. О., Shabinskyy O. V. Analysis peculiarities of travel agencies activities. Актуальні проблеми інноваційної економіки.2017. Вип. 3. С. 5-15.

Александрова А. Ю. Международный туризм : учеб. / А. Ю. Александрова. Москва : КНО РУС, 2010. 464 с.

Горіна Г. О. (2015). Проблематика впровадження методології сателітних рахунків індустрії туризму. Актуальні проблеми економіки. 2015. №11(173). С. 380-384.

Горіна Г. О. Трансформація просторової поляризації світового туристичного ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7. С. 88–92.

Заїка С. О., Кускова С. В. Аналіз підходів до визначення туристичних ресурсів та їх класифікації. Феномен туризму: розмаїття сенсів: монографія; за ред. О.О. Красноруцького, Н.І. Моісєєвої. Харків: Видавництво «Стильна типографія», 2019. С. 61-71.

Міщук, І. П., Головата, Р. (2021). Туристичні підприємства України в системі міжнародної туристичної діяльності. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021ю Вип. (1). С. 69-78. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-1-9.

Панченко Ю. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 342 с.

Підгорний А. З., Милашко О. Г. Статистика туризму: Навчальний посібник. Одеса : Ротапринт, 2014. 204 с.