АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА В СУЧАСНОМУ ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ключові слова: агресія, філософсько-правовий аналіз, соціальні медіа, неправомірна поведінка, злочинна поведінка, постмодерністське суспільство, інформаційне суспільство.

Анотація

Автором статті проведено аналіз філософсько-правових та теоретико-правових аспектів агресивної поведінки суб’єктів права в транзитивному суспільстві сучасної правової реальності. В дослідженні загалом доводиться, що загрози глобалізаційного, пандемічного, трансформаційно-транзитивного характеру зумовлюють нові додаткові засоби суб’єктам з агресивною поведінкою для реалізації неправомірної поведінки. Постмодерністський соціум та інформаційні чинники також є додатковими факторами для трансформації філософсько-правового розуміння природи агресивної поведінки. Вказується, що формування природи агресії в індивідуальному прояві зводиться до сфери дитинства. Поведінкові та емоційні проблеми є поширеними в дитинстві, мають тенденцію бути стабільними і пов’язані з широким спектром негативних результатів протягом життя, включаючи злочинну поведінку. Виокремлено два фактори впливу сучасних суспільних відносин на агресивну поведінку: вплив засобів масової інформації та соціальних мереж (в час невизначеності та невідомості саме вони несуть суттєву відповідальність за суспільні настрої, оскільки ці інституції наділені потенціалом посилення стресу, але також до певного рівня плутанини через неоднозначність інформації щодо оцінки ризику та запобіжних заходів); правова політика щодо контролю за поширенням пандемії супроводжувалася обмеженням прав та свобод людини, їх законних інтересів, особливо ізоляційного характеру, що призвело до поширення проявів агресії щодо рідних та близьких осіб, спровокувало різке зростання домашнього насильства. Акцентовано, що правовий статус соціальних мереж в епоху інформаційно-комунікаційних трансформацій та оновленої суспільної реальності знаходяться поза межами чіткого правового впливу та унормування, отож інформація яка надходить цими каналами може містити, суттєві агресивні прояви, прояви нетерпимості та формує нетолерантне суспільство загалом.

Посилання

1. Gillespie S.M., Brzozowski A., Mitchell I. J. Selfregulation and aggressive antisocial behaviour: insights from amygdala-prefrontal and heart-brain interactions, Psychology, Crime & Law, 2018. V. 24:3. P. 243–257
2. Sadiković S., Branovački B., Oljača M., Mitrović D., Pajić D., Smederevac S. Daily Monitoring of Emotional Responses to the Coronavirus Pandemic in Serbia: A Citizen Science Approach. Front. Psychol., 2020, Vol. 11.
3. Jimenez-Sotomayor M. R., Gomez-Moreno C., Soto-Perez-de-Celis E. Coronavirus, Ageism, and Twitter: an evaluation of tweets about older adults and COVID-19. J Am Geriatr Soc. 2020. V. 68. P. 1661–1665.
4. Cluver, L. et al. Parenting in a Time of COVID- 19. The Lancet (Correspondence). 2020, March 25 URL: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30736-4
5. Navarrete Solórzano D., Gamez M de Corcho c., Osvaldo J. Violence on Pandemic of COVID-19. International Journal of Health Sciences. URL: www.sciencescholar.us Vol. 4 No. 2, August 2020, P. 10–18.
6. Mineo L. ‘Shadow pandemic’ of domestic violence Harvard Gazette, 2022, June URL: https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/06/ shadow-pandemic-of-domestic-violence/
7. Eisner M. Violence and the Pandemic Urgent Questions for Research AMY NIVETTE. 2020 URL: https://www.hfg.org/wp-content/uploads/2021/06/ ViolenceandthePandemic.pdf
8. Marupeng P. Bheki Cele Says Serious Violent Crimes Dropped since Nationwide Lockdown. Sowetan Live. 2020, April 5 URL: https://www.sowetanlive.co.za/ news/southafrica/2020-04-05-bheki-cele-says-seriousviolent- crimes-dropped-since-nationwide-lockdown
Опубліковано
2023-07-10
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА