КОМПЛЕКСНІСТЬ СКЛАДУ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ В КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Ключові слова: правосуддя, доброчесність, судова система, правове регулювання, глобалізоване суспільство, штучний інтелект.

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних елементів доброчесності судді в сучасних умовах трансформації правової реальності. Доведено, що трансформація суспільних відносин шляхом посиленого використання засобів інформаційно-технологічного прогресу, глобалізаційні та пандемічні загрози спричинили зміну ціннісно-світоглядних поглядів, що є основою правового регулювання та прямо впливають на зміну сфери правосуддя. Глобальні трансформаційні явища змінюють правову реальність, в тому числі надають нового прагматичного та методологічного підходу судовій гілці влади. Вказано, що дистанційне правосуддя вимагає додаткових оновлених правил щодо учасників судового процесу, ролі та поведінки судді. Зі зростанням значення інформаційних технологій й у подальшому важливим є унормування визначеного питання. Акцентовано на тенденціях використання штучного інтелекту у здійсненні правосуддя в типових справах. Вказане дисонує з концепцією справедливого правосуддя, що прагне застосовувати послідовні принципи та готове відкинути загальні моделі на користь унікальних обставин. Особливістю в контексті трансформації доброчесності судової системи є те, що новітні технології не тільки змінять механізми судового розгляду, але вони також впливатимуть на судові цінності, якими володіють наділені суб’єкти здійснення правосуддя, а також трансформують підхід до правосуддя в цілому. Виокремлено наступні елементи доброчесності суддів у сучаснопу суспільстві перехідної моделі: справедливість судових рішень; уникнення дискримінації, нетолерантного ставлення чи нерівності при здійсненні правосуддя; толерантності комунікації в судовому та позасудовому процесі; розумне використання повноважень у сфері дискреційності судового рішення; відповідність поведінки судді загальним морально-етичні ціннісним детермінантам, що панують у суспільній реальності.

Посилання

1. Bhavya G., Agarwal A. Justice Delayed is Justice Denied. February 16, 2019. URL: https://ssrn. com/abstract=3335923 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3335923 Zabihi A. Criteria For Exactitude And Integrity Of Judge‘s Verdict Based On International Documents (with emphasis on family litigation) The Legal Journal of Justice, 2022. Vol. 86. Is. 120 P. 117–138
2. Skeem, J., Scurich, N., Monahan, J. Impact of risk assessment on judges’ fairness in sentencing relatively poor defendants. Law and Human Behavior, 2020. Vol. 44(1), 51–59.
3. ‘Penis Pump Judge Gets 4-Year Jail Term’, USA Today, 18 August 2006. URL: http://lindaelianapaquette. com/wp-content/uploads/2013/02/Penis_pump_ judge_USATODAY.pdf
4. Denault, V., Patterson, M.L. Justice and Nonverbal Communication in a Post-pandemic World: An Evidence-Based Commentary and Cautionary Statement for Lawyers and Judges. J Nonverbal Behav 2021. Vol. 45, 1–10 https://doi.org/10.1007/s10919- 020-00339-x
5. Re R. Mю, Solow-Niederma A. Developing Artificially Intelligent Justice STAN. TECH. L. REV. 2019. Vol. 242.
6. Smidova, Z., Cavaciuti A,. Johnsøn J. Anticorruption and public integrity strategies – Insights from new OECD indicators, OECD Economics Department Working Papers, 2022. No. 1725, OECD Publishing, Paris, URL: https://doi.org/10.1787/a925c7fd-en
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА