ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: шкідлива інформація, хибна інформація, інформаційна безпека, виборчий процес, інформаційна кампанія.

Анотація

Дослідження фокусується на дезінформації, інформаційному хаосі, соціальних медіа та їхньому місці в політичній рекламі. У статті розглядаються визначення, які складають основу української політики щодо дезінформації, аналізується національне законодавство, яке стосується визначень дезінформації. Акцент зроблено на регулювання дезінформації, що подається через цифрові платформи й наразі знаходиться на роздоріжжі. Також в статті показано, що соціальні медіа стали переважним джерелом інформації для багатьох громадян, які беруть участь у виборах. Небезпека цього явища пояснюється вивченням нещодавніх політичних процесів в Україні та інших демократичних країнах світу. Також продемонстровано весь негативний вплив дезінформації на виборчий процес. У статті йдеться про те, що дезінформація досягла масштабів кризи. Також представлені різні концепції дезінформації як шкідливої інформації, неточної інформації. Основна мета статті полягає в тому, щоб визначити дезінформацію як сучасне явище, викликане використанням соціальних медіа, що має ключове значення для оцінки її поточного впливу і розуміння її поточної структури. Встановлено, що більш широкий погляд на місце дезінформації в політичній рекламі дає можливість захистити людей від негативного впливу, який можуть здійснити інші країни. У статті пропонується почати науковий діалог, який охопить усі дотичні сфери. Зроблено висновок, що дослідження на цю тему розвивалися нерівномірно. Розглянуто загальні теоретичні підходи до визначення інформаційної кампанії. Підсумовуючи слід зазначити, що влада залишається головною рушійною силою в процесі забезпечення інформаційної безпеки. Стаття чітко показує, що всі наукові дослідження визначають найбільшу динаміку активності, яка відбувається саме в інтернеті і глобальна мережа є основним полем битви.

Посилання

1. Ів-Марі Дубле. Багатовимірний підхід до дезінформації // A multi-dimensional approach to disinformation, Звіт Незалежної експертної групи високого рівня з питань фейкових новин та дезінформації в інтернеті, Європейська комісія, 12 березня 2018 року. URL: https://rm.coe.int/ disinformation-and-electoral-campaigns-ukrainianversion-/ 16809fa92
2. Ів-Марі Дубле. Дезінформація та виборчі кампанії. Рада Європи. 2020. Страсбург, Франція. Ст. 36. URL: https://rm.coe.int/disinformation-andelectoral- campaigns-ukrainian-version-/16809fa920
3. Тімашов В. О., д. ю. н., доцент, професор Державний торговельно-економічний університет/ Ніколаєва Л. В., к. ю. н., професор, Державний торговельно-економічний університет / Михайличенко В. Г., студент ІІІ курсу факультету міжнародної торгівлі і права Державний торговельно-економічний університет «ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУСПІЛЬСТВА ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ» УДК 342 951 DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0374/2022-6/65. Режим доступу : http://lsej.org.ua/ 6_2022/65.pdf
4. Лисенко О. О. Правовий захист суспільства від шкідливої інформації. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків. 2011. Ст. 20. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/2431/aref_ Lysenko%20 OO_2011.pdf?sequence=2&isAllowed=y
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки». Указ Президента України від 28 грудня 2021 року. No 685/2021. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text
6. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року. No 2657-XII. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2657-12#Text
7. Положення про Міністерство інформаційної політики України. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. No 2. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2-2015-п#Text
8. Дослідження Оксфордського університету «Проект обчислювальної пропаганди» (The Computational Propaganda Research Project COMPROP). URL: https://www.ukrinform.ua/rubricworld/ 2799687-naukovci-oksfordu-zasuvali-ak-rfvikoristovue- molod-dla-kiberpropagandi.html
9. Jeangène Vilmer, J.-B., Escorcia, A., Guillaume M. аnd Herrera J., 2018. Information Manipulation: A Chal-lenge for Our Democracies, report by the Policy Planning Staff (CAPS) of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Institute for Strategic Research (IRSEM) of the Ministry for the Armed Forces, Paris, August 2018. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ IMG/pdf/information_manipulation_rvb_cle838736.pdf
10. The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation University of Oxford.The Computational Propaganda Project at the Ox-ford Internet Institute University of Oxford. Available at : https://comprop.oii.ox.ac.uk/ wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop- Report19.pdf
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ