ПРАВО НА ГІДНІСТЬ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: право на гідність, військовополонений, правовий статус, захист, міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародні інституції, жорстоке поводження, права людини

Анотація

Стаття присвячена аналізу забезпечення права на гідність військовополонених в умовах російсько-української війни. Констатовано, що хаотична природа війни, нехтування міжнародними нормами деякими сторонами та еволюція характеру збройних конфліктів створюють труднощі в забезпеченні послідовного дотримання декларованих прав військовополонених. Становище військовополонених в праксіологічному та нормативно-визначеному аспекті мають абсолютний дисонанс, що демонструє той факт, що саме сфера правового захисту військовополонених є тією, що репрезентує апогей проблеми в сфері міжнародного гуманітарного права. Вказано, що право на гідність визначається доктриною конституціоналізму і верховенства права як первинна сутнісна детермінанта. Право на гідність особи є невід'ємною складовою гуманності та основоположним принципом в сучасному суспільстві, що визнає необхідність поваги до людської гідності та забезпечення умов, що сприяють особистісному розвитку та самовизначенню. У висновку відзначено, що порушення права на гідність військовополонених у контексті війни Росії проти України є серйозною та обурливою проблемою, що викликає загальне занепокоєння на міжнародній арені. Основні аспекти цього порушення визначаються в рамках цього наукового дослідження. По-перше, існує поширення ситуацій незаконного утримання в полоні, порушуючи право на свободу та безпеку військовополонених. По-друге, виникають негідні умови тримання, що порушують стандарти гуманного поводження та право на гідність. По-третє, фізичне та психічне насильство стає невід’ємною частиною війни, включаючи побиття, тортури та недостатню медичну допомогу. Це загрожує не лише гідності, а й праву на життя. По-четверте, відсутність забезпечення основних потреб, таких як харчування та медична допомога, порушує права на гідність та людську гідність. По-п’яте, обмеження зв'язку зі сім'єю та невизначеність стану військовополонених погіршують їхню психічну стійкість та загострюють гуманітарну ситуацію. Ці проблеми вимагають негайного уваги та дій для захисту прав та гідності тих, хто потерпає внаслідок цього конфлікту.

Посилання

1. Olu Rufus O., Eniola Praise O. The paradox in the treatment of prisoners of war. Ajayi Crowther University Law Journal. 2021. Vol. 5. № 1. Р. 1–20
2. Binder C. Human Dignity in International Human Rights Law. In: Donath, P.B., Heger, A., Malkmus, M., Bayrak, O. (eds) Der Schutz des Individuums durch das Recht. Springer, Berlin, Heidelberg. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-66978-5_15
3. May J. R., Daly E. Dignity Rights for a pandemic. Law, Culture and the Humanities, 2020 https://doi.org/10.1177/1743872120944515
4. Chapman K., Dixon A., Ehrlich C., Kendall E. Dignity and the Importance of Acknowledgement of Personhood for People With Disability. Qualitative Health Research. 2023. doi:10.1177/10497323231204562
5. Waagstein P.R. Unpacking Dignity for Death Row Inmates in Southeast Asia. In: Petcharamesree, S., Capaldi, M.P., Collins, A. (eds) Unpacking the Death Penalty in ASEAN. Springer, Singapore. 2023 https://doi.org/10.1007/978-981-19-8840-0_4
6. Stanar D. The right to die with dignity: soldiers in post-modern warfare yearbook human rights protection the right to human dignity. Novi Sad 2020 N. 3, Р. 513–531.
7. UN Human Rights Ukraine released reports on treatment of prisoners of war and overall human rights situation in Ukraine. Press Release, 24 March 2023 URL: https://ukraine.un.org/en/224744-un-humanrights-ukraine-released-reports-treatment-prisonerswar-and-overall-human-rights
8. Управління Верховного комісара ООН, поводження з військополоненими та особами, які припинили участь у воєнних діях, в контексті збройного нападу російської федерації на Україну 24 лютого 2022 року – 23 лютого 2023 року, 24 березня 2023 року.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА