ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Ключові слова: захист прав і свобод, гарантії, принципи, адміністративне судочинство, електронне правосуддя, інформаційно-комунікаційні технології, європейські стандарти, кібербезпека, доступність правосуддя

Анотація

У статті проведено дослідження гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в адміністративному судочинстві в умовах інформатизації суспільної реальності. Вказано, що адміністративне судочинство відіграє важливу роль у правовій системі, забезпечуючи захист прав та інтересів громадян і гарантуючи правову відповідальність публічних органів. Роль та значення адміністративного судочинства полягають в забезпеченні правового захисту громадян та юридичних осіб у відносинах з державними органами. Автором позиціоновано електронне правосуддя як використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в правовій системі з метою поліпшення доступу до правосуддя, автоматизації судових процедур та підвищення ефективності судового розгляду справ Електронне правосуддя працює відповідно до встановлених норм і стандартів, забезпечуючи справедливість, прозорість та доступність для всіх учасників правового процесу. При цьому система електронного правосуддя повинна підтримувати основні принципи, такі як презумпція невинуватості, право на справедливий судовий процес, рівність перед законом та інші, що забезпечують дотримання прав і громадян у середовищі віртуального суду. Отож, система електронного правосуддя приносячи ряд суттєвих переваг, зокрема спрощення документообігу та можливість віддаленого доступу учасників судового процесу, все ж надає додаткові виклики для нормотворців та правозастосувачів. Згруповано основні проблеми, з якими може стикатися сучасна система адміністративне судочинство в контексті впровадження новітніх інформаційних технологій: технічні проблеми та недоліки, що може включати в себе недостатню надійність інформаційних систем, можливість виникнення технічних збоїв та проблем зі зв'язком; питання доступності також може стати перепоною, оскільки не всі громадяни можуть мати легкий доступ до електронних систем, вказане особливо важливо для тих, хто не має доступу до інформаційно-технічних пристроїв чи Інтернету; питання захисту особистих даних та конфіденційної інформації та удосконалення заходів кібербезпеки.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37, ст. 446
2. Бортник Н., Парпан У., Скочиляс-Павлів О. Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 24. С. 96–103.
3. Suksi M. Administrative due process when using automated decision-making in public administration: some notes from a Finnish perspective. Artif Intell Law 2021. Vol. 29. P. 87–110.
4. Gori P., Pahladsingh A. Fundamental rights under Covid-19: an European perspective on videoconferencing in court. ERA Forum 2021. Vol. 21. P. 561–577.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА