ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ключові слова: принципи, правові засади, зовнішньоекономічна політика, цифрова трансформація, соціальна та екологічна стійкість, угоди, захист прав людини

Анотація

У статті розглянуто важливість визначення принципів зовнішньоекономічної політики в умовах цифрової трансформації. Здійснено аналіз і обґрунтування необхідності включення таких принципів до стратегії відповідної політики, оскільки вони визначають загальний напрямок дій країни в міжнародному економічному середовищі. Встановлено, що формулювання принципів зовнішньоекономічної політики в рамках міжнародних угод про цифрову торгівлю не є ефективним підходом, оскільки кожна країна має власні особливості та інтереси, які намагається лобіювати. Це може призвести до відмінностей підходів між країнами-партнерами відносно визначення правових засад зовнішньоекономічної політики та порушити ефективність реалізації такої політики на національному рівні. На підставі зарубіжного досвіду запропоновано класифікацію принципів зовнішньоекономічної політики України. Зокрема обґрунтовано їх поділ на загальні (основні) принципи: національних інтересів, активного формування мультилатералізму, підтримки відкритої та регульованої торгівлі, надання пріоритету ключовим партнерам, стратегічної диверсифікація, сприяння екологічній та соціальній стійкості, підвищення рівня прозорості та участі, гнучкості та адаптивності, а також узгодженості з внутрішньою політикою. Аргументована доцільність чіткого визначення передумов, які є запорукою соціальної стійкості в рамках реалізації зовнішньоекономічної політики, та забезпечення балансу між ними є важливим завданням для успішної реалізації відповідного принципу в Україні. Крім цього, запропоновано виокремити принцип інтеграції цифрової економіки як ключовий принцип зовнішньоекономічної політики в умовах цифровізації. Дослідження робить важливий внесок у розуміння сучасних викликів і можливостей в галузі зовнішньоекономічної політики в умовах цифрової трансформації. Відомості, надані в статті, надають підстави для розробки ефективних стратегій розвитку країни в глобальному економічному середовищі. Напрями подальших досліджень можуть включати вивчення конкретних практичних кроків для реалізації та конкретизації змісту виокремлених принципів, а також їх впливу на міжнародні відносини та економічний розвиток країни.

Посилання

1. Pypenko I.S., Melnyk Y.B. Principles of Digitalisation of the State Economy. International Journal of Education and Science. 2021. Vol. 4. № 1. P. 43–50.
2. Різник Н.М. Принципи цифровізації економіки України. Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г. Чумаченка. ТНТ імені Івана Пулюя (Тернопіль, 28 березня 2019 р.). C. 70.
3. Ащеулова, О. М., Гарькава, В. Ф., Іваненко, Р. О., & Циганенко, О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. Академічні візії. 2023. (16). URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7688416
4. Stroiko, T., Nazarova, L., & Danik, N. Transformation of economic processes on the basis of digitalisation. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. 7(1). С. 102–106.
5. Suh J., Lee J.H., Roh J. On the Non-Discrimination Principles in Digital Trade. SSRN. 2022. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4077393
6. G7 Trade Ministers’ Digital Trade Principles. URL: https://www.gov.uk/government/news/g7-tradeministers-digital-trade-principles
7. Завгородній А. В. Принципи зовнішньоекономічної діяльності: національні та регіональні виміри. Українськии журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 1. С. 85–93.
8. Гудіма Т.С. Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку. Київ. 2020. 336 с.
9. Ecological or ecosystem resilience. Glossary. European Environment Agency. URL: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/ecological-or-ecosystem-resilience
10. Switzerland’s Foreign Economic Policy Strategy. URL: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69222.pdf
11. Mondejar, M. E., Avtar, R., Diaz, H. L. B., Dubey, R. K., Esteban, J., Gómez-Morales, A., Hallam, B., Mbungu, N. T., Okolo, C. C., Prasad, K. A., She, Q., & Garcia-Segura, S. Digitalization to achieve sustainable development goals: Steps towards a Smart Green Planet. Science of The Total Environment. 2021. Vol. 794. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148539
12. More emissions than meet the eye: Decarbonizing the ICT sector. Allianz SE report. 2023. URL: https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/decarbonizinginformation-technologies.html
13. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the regions. COM(2021) 118 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
14. Towards a green, digital and resilient economy: Our European Growth Model: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (COM(2022) 83 final. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com_2022_83_1_en_act_part1_v5_0.pdf
15. Sustainable Digitalisation. The European DIGITAL SME Alliance. URL: https://www.digitalsme.eu/about-us/
16. Climate and Environmental Strategy for the ICT Sector. Ministry of Transport and Communication. 2021. URL: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162912/LVM_2021_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17. The nexus of green and digital: an opportunity of a challenge? World Bank Blogs. URL: https://blogs.worldbank.org/digital-development/nexus-green-anddigital-opportunity-or-challenge
18. Greening Digital in Korea: Korea Case Study for Greening the ICT Sector. World Bank Group Korea Office. 2022. URL: https://documents.worldbank.
org/en/publication/documents-reports/documentdetail/152001645712665901/greening-digital-in-koreakorea-case-study-for-greening-the-ict-sector
19. Mohamed, A. M. O., Paleologos, E. K., & Howari, F. (Eds.). Pollution assessment for sustainable practices in applied sciences and engineering. Butterworth-Heinemann. 2020. 42 p.
20. Кібербезпека бізнесу в умовах нестабільності. PwC. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/publications/2022/cybersecurity-uncertainty-state.html
21. Ukraine’s invasion and data breaches. Data breach monitoring. Surfshark. 2023. URL: https://surfshark.com/research/chart/war-impact-on-databreaches
22. Data breaches cost an average $9.44m in the US last year. URL: https://technologymagazine.com/articles/data-breaches-cost-an-average-9-44m-in-theus-last-year
23. Facts and Figures 2021: 2.9 billion people still offline. The UN specialized agency for ICTs. URL: https://www.itu.int/hub/2021/11/facts-and-figures-2021-2-9-billion-people-still-offline/
24. Проект Закону України «Про цифровий Порядок денний України». URL: https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/40009.pdf
25. Проект Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Діджиталізація». 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/digitization.pdf
26. UK/Ukraine: Digital Trade Agreement [CS Ukraine No.2/2023]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/ukukraine-digital-tradeagreement-cs-ukraine-no22023
27. UK-Singapore Digital Economy Agreement: final agreement explainer. URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-singapore-digital-economy-agreement-explainer/uk-singapore-digital-economy-agreement-final-agreement-explainer#open-andinclusive-digital-markets
28. Digital economy agreements are the new frontier for trade – here’s why. World Economic Forum. 2022. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/08/digital-economy-agreements-trade/
29. Digital Economy Partnership Agreement. URL: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-tradeagreements/free-trade-agreements-in-force/digitaleconomy-partnership-agreement-depa/depa-text-andresources/
30. Джабраілов Р.А., Малолітнева В.К., Гудіма Т.С. Перспективи модернізації господарського законодавства України у контексті концепції сталого розвитку. Економіка та право. 2018. №2 (50). С. 3–19. URL: https://doi.org/10.15407/econlaw.2018.02.003
31. Rommel Banlao. Marcos Jr fashions a flexible foreign policy for the Philippines. 2023. URL: https://www.eastasiaforum.org/2023/01/21/marcos-jrfashions-a-flexible-foreign-policy-for-the-philippines/
32. Flexibility and adaptability the essence of Việt Nam’s foreign policy: int’l experts. July 04, 2023. URL: https://vietnamnews.vn/politics-laws/1550666/flexibility-and-adaptability-the-essence-of-viet-nams-foreign-policy-int-l-experts.html
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ