ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

  • Л. І. Скрекля Львівський торговельно-економічний університет
  • Г. І. Богонюк Правничий коледж національного університету імені Івана Франка
Ключові слова: кримінальна відповідальність, судове рішення, судова система, правосуддя, кримінально-правова кваліфікація

Анотація

Досліджено питання кримінально-правової відповідальності у сфері виконання судових рішень, а також проблемні аспекти законодавчого регулювання цих питань. Визначаються особливості кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення; розглядаються випадки кваліфікації аналізованих посягань, вчинених у співучасті, а також із спеціальним суб’єктом. Специфіка злочинів зі спеціальним суб’єктом полягає у тому, що їх можуть вчинити лише особи, наділені ознаками спеціального суб’єкта. Встановлено, що статті Особливої частини не регламентують кримінальну відповідальність за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення, вчинені у співучасті. Тобто склади злочинів описані на основі того, що вони вчинені однією особою, яка власними діяннями виконує об’єктивну сторону посягання. Однак це не виключає вчинення невиконання судового рішення у співучасті. Констатовано, що невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, найчастіше супроводжуються привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживанням владою або службовим становищем та службовим підробленням.

Посилання

1. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. / В.О. Навроцький. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с.
2. Бринзанська О. В. Окремі проблеми кваліфікації ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та шляхи їх розв’язання / О. В. Бринзанська // Судова апеляція. — 2009. — № 2(15). — С. 46–51.
3. Лагнюк О. В. Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації / О. В. Лагнюк // Європейські перспективи. — 2014. — № 1. — С. 88–92.
4. Головчук В. А. Кримінально-правова охорона порядкy виконання судових рішень: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Віталій Анатолійович Головчук. — Київ, 2012. — 259 с.
5. Меркушев М. В. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. // Ученые записки. — Вып.34. — Минск. — 1957. — С.16-19.
6. Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. — 298 с.
7. Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии / А. Кладков // Законность. — 1998. — № 8. — С. 120–129.
8. Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом. — Киев : УМК ВО, 1988. — 104 с.
9. Вирок Полонського районного суду Хмельницької області від 15.08.2011. Справа № 1-83/11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: reyestr.court.gov.ua.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ