ВІДМОВА ВІД НЕСЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТАТТЯ 409 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Т. Р. Войтюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: відмова; несення обов’язків військової служби; ухилення; розмежування; кримінальна відповідальність

Анотація

Метою даної статті є характеристика окремих проблем застосування у судовій практиці частин 2 та 3 ст. 409 КК України, для досягнення якої було поставлено ряд завдань. На їх виконання зроблено наступні основні висновки. Істотними ознаками відмови від виконання правового обов’язку як суспільно небезпечного діяння є наступні: відмова — це активна поведінка суб’єкта (дія), що є усвідомленою та вольовою; відкритий. категоричний і демонстративний характер відмови; одномоментність відмови. Здійснено розмежування відмови від ухилення та невиконання правового обов’язку. Зокрема, ухиляючись від виконання покладених на особу правових обов’язків, вона ніби діє неявно, прямо не заявляючи про небажання щось виконувати; ухилення як суспільно небезпечне діяння може бути вчинено лише у формі бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як відмова — це завжди активна поведінка суб’єкта; демонстративний характер відмови, що не характерно для ухилення та невиконання правового обов’язку; ухилення від виконання правового обов’язку завжди «розтягнуто» у часі, тоді як відмова — це одномоментна дія. Відмова від несення обов’язків військової служби є самостійним складом злочину, відмінним від інших форм ухилення від виконання військового обов’язку, відповідальність за які передбачена у статтях 407, 408, ч. 1 ст. 409 КК України. Типовими випадками відмови від несення обов’язків військової служби у вивчених вироках є наступні діяння військовослужбовців: власноручне складання рапорту про відмову проходити військову службу та виконувати військові обов’язки; відмова відбути разом з особовим складом військової частини до зони проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил); відмова від несення обов’язків військової служби, що виразилася у здачі виданих у користування зброї і боєприпасів та переодягнення у цивільну форму одягу; відмова виконувати військові обов’язки, у присутності особового складу військової частини. У випадку, коли особа не має наміру проходити військову службу та залишає межі військової частини на певний час, її дії потребують кваліфікації за статтями 407 чи 408 КК України залежно від мети, яку переслідує винуватий. Однак якщо, як у вказаному випадку особа не має наміру переховуватися, а робить заяву (усну чи письмову) про небажання проходити військову службу, її дії слід кваліфікувати за частинами 2 або 3 ст. 409 КК України.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 16.04.2019).
2. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областей: Закон України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 (дата звернення 16.04.2019).
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
4. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 4-те вид., опрацьоване і значно доповнене. — Львів : БаК, 2012. — 523 с.
5. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк та ін.; за ред. М. І. Панова. — Харків : Право, 2011. — 184 с.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 7-ме вид., переробл. та допов. — Київ : Юридична думка, 2010. — 1288 с.
7. Ониськів А. М. Відмова від несення військової служби: проблеми тлумачення та правозастосування. ІІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку»: збірка тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, вересня 2016 року). — Київ : Ваіте, 2016. — С. 155–158.
8. Ониськів А. М. Кримінальна відповідальність за порушення порядку проходження військової служби, вчинені в умовах особливого періоду або в бойовій обстановці: дис. канд. юрид. наук. — Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. — 268 с.
9. Вирок Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16 грудня 2014 року у справі № 405/9952/14-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41916327 (дата звернення 16.04.2019).
10. Вирок Кодимського районного суду Одеської області від 23 травня 2017 року у справі № 503/539/15-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66633494 (дата звернення 16.04.2019).
11. Вирок Київського районного суду м. Одеси від 25 березня 2015 року у справі № 520/1796/15-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43262808 (дата звернення 16.04.2019).
12. Вирок Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 8 квітня 2015 року у справі № 541/3427/14-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43483661 (дата звернення 16.04.2019).
13. Вирок Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 вересня 2016 року № 203/3054/16-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61577000 (дата звернення 16.04.2019).
14. Вирок Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 6 червня 2016 року у справі № 401/645/16-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58289492 (дата звернення 16.04.2019).
15. Вирок Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 8 травня 2018 року у справі № 333/1702/18. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73851162 (дата звернення 16.04.2019).
16. Вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 26 лютого 2016 року у справі № 225/907/16-к. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL.: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56169228 (дата звернення 16.04.2019).
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА