ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ЗАПОРУКА ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

  • Б. П. Ратушна Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: безоплатна первинна та вторинна правова допомога, види правових послуг, суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, обмеження права на безоплатну вторинну правову допомогу

Анотація

У статті здійснюється порівняльна характеристика проблем і перспектив розвитку права на безоплатну вторинну правову допомогу як важливої конституційної гарантії доступності правосуддя в Україні. Зазначається, що надання ефективної безоплатної правової допомоги відбувається шляхом створення взаємопов’язаних складових системи — первинної та вторинної безоплатної правової допомоги; забезпечення належного рівня та оптимального порядку оплати правової допомоги за рахунок державного бюджету; встановлення чіткого кола суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу а також видів цієї допомоги. Встановлено, що скористатись правом на безоплатну вторинну правову допомогу деякі суб’єкти цього права можуть лише обмежену кількість разів, а саме не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно. Висловлено міркування про доцільність запровадження таких обмежень для запобігання зловживання правом на безоплатну вторинну правову допомогу в Україні.

Посилання

1. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
3. Іванцова А. В. Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном. Часопис Академії адвокатури України, 2015. Том 8. №3(28). С. 40-45.
4. Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» від 5 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
5. Рішко М. І. Проблеми і перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні. Право. Серія 18. Економіка і право, 2016. Випуск 31. С. 95-101.
6. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02. 06. 2011 р. № 3460-VI. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
7. Про утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги : Наказ Міністерства юстиції України від 02. 07. 2012 р. № 968/5. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС