ПРОБЛЕМИ ДІЄЗДАТНОСТІ У ПРАВОВІДНОСИНАХ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (СПРАВ) В СУДОВОМУ ТА ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ

  • П. Р. Сеник Львівський національний університет імені І. Франка
Ключові слова: дієздатність, індивідуальний адміністративний акт, адміністративна послуга, адміністративний договір, нотаріус, органи публічної адміністрації

Анотація

У статті розглядаються проблеми, що виникають чи потенційно можуть виникнути з визначенням об’єму дієздатності фізичної особи як учасника правовідносин при виконанні своїх службових обов’язків нотаріусами, посадовими особами органів місцевого самоврядування, посадовими особами органів виконавчої влади іншими посадовими (службовими) особами уповноваженими: приймати індивідуальні акти, надавати адміністративні послуги, укладати адміністративні угоди та посвідчувати правочини. Розглядаються недоліки, які містяться в діючому адміністративному та цивільному законодавстві, що регулює процедуру прийняття індивідуальних актів, надання адміністративних послуг, укладання адміністративних договорів та посвідчення правочинів, щодо визначенням об’єму дієздатності фізичної особи, як учасника цієї процедури. За результатами дослідження автор пропонує створення «Єдиного реєстру недієздатних осіб та осіб цивільну дієздатність яких обмежено», а також «Реєстру осіб фізичний чи психологічний стан яких може вплинути на їх здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», які б сприяли покращенню процедури прийняття індивідуальних актів, надання адміністративних послуг, посвідчування правочинів, а також зменшення навантаження на судову гілку влади, щодо розгляду справ що пов’язані з скасуванням правочинів у цивільних спорах, заповітів у спадкових справах та адміністративних справ щодо прийняття індивідуальних актів, надання адміністративних послуг і укладення адміністративних договорів.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — №№35-37. — Ст. 446 (зі змінами).
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356 (зі змінами).
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — додаток до № 51. — Ст.1122 (зі змінами).
4. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.
5. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 32. — Ст.409.
6. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012р. № 296/5 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#n19
7. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України : Наказ Міністерства юстиції України від 27 грудня 2004р. № 142/5/310 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04
8. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування : Наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011р. № 3306/5 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11#n46
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС