ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

  • О.С. Котуха Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: захист дітей, права та інтереси, збройний конфлікт, Європейський союз, міжнародно-правовий захист, співпраця

Анотація

Статтю присвячено проблемі міжнародно-правового захисту прав дитини під час збройних конфліктів. Проаналізовано положення національного законодавства та міжнародного гуманітарного права з цього питання. Проведено ґрунтовний аналіз Європейського досвіду роботи у сфері захисту прав дітей під час збройних конфліктів, що є надзвичайно важливим для України і має стати основною переформатування підходів до вирішення проблем захисту та охорони прав дітей в нашій державі. Важливим аспектом є співпраця з Європейським Парламентом і той досвід, який сьогодні мають європейські країни Україні потрібно переймати. Існування сучасного світу у стані миру та в період збройних конфліктів, є неможливим без чіткого регламентування взаємовідносин між націями, державами, міжнародними організаціями та інституціями, окремими індивідуумами. Визначено, що міжнародно-правовий захист прав дітей - це система міжнародних органів та процедур, спрямованих на реалізацію захисту прав дитини, а також вироблення спеціальних механізмів контролю за дотриманням цих прав державами і міжнародними організаціями. Окреслено кілька напрямків вирішення проблеми міжнародно-правового захисту прав дитини під час збройних конфліктів. Визначено низку принципів яких необхідно дотримуватися державам для попередження насильства щодо дітей та ефективного реагування на його прояви.

Посилання

1. Инаева Д. Д. Дети в вооруженных конфликтах // Молодой ученый. - 2017. - №4. - С. 594-596.
2. Паулу Сержіу Пінейру “Насильство щодо дітей у світі” // https://www.unicef.org
3. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015/card2#Card
4. Конвенція про права дитини (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року) // Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
5. Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах [Електронний ресурс] Режим доступу: https://minjust.gov.ua
6. Захист прав дітей у збройних конфліктах: політика і практика ЄС // Українське право, 2017. - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ukrainepravo.com
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО