ІНСТИТУТ ПРЕФЕКТА В УКРАЇНІ: МІЖ ВИКЛИКАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВАМИ (НА ОСНОВІ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДУМКИ)

Ключові слова: інститут префекта, адміністративний нагляд, органи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальні одиниці, законність

Анотація

У статті аналізується актуальність імплементації інституту префекта в Україні в контексті проведення реформи децентралізації, що є органічною частиною більшої адміністративно- територіальної реформи. У статті обґрунтовується теза про те, що, незважаючи на необґрунто- вану критику введення в правову систему інституту префекта, основною роботою останнього має бути лише надання консультацій ОМС та узгодження підготовлених рішень виключно з точки зору відповідності Конституції та українським законам. Таким чином, якщо депутати територіальної громади затвердять певне рішення, яке прямо звужує або порушує права і свободи громадян, префект як представник центральної влади має втрутитися в ситуацію. Автор статті погоджується, що за введення інституту префекта необхідно ґрунтовно пропи- сати його рівновіддаленість від політичних сил як держслужбовця, а також незмінність на тлі сис- тематичних змін президентів або урядів. Водночас важливо змістовніше прописати конституційну підзвітність інституту префектів. Так, зважаючи на актуальні на 2020/2021 рр. законотворчі іні- ціативи з цього питання, всі свої рішення префект повинен узгоджувати і в Офісі Президента, і в Кабміні окремо. Дискусійним залишається питання конституційності призначення префекта. Так, серед консти- туційних повноважень функцій Президента такої можливості наразі немає, відповідно, якщо пре- фект має координувати зв’язок виконавчої влади з владою місцевою, то більш логічно було б підпо- рядкувати префектури лише Кабінету Міністрів, як і всі органи виконавчої влади. На кінець 2021 р. вітчизняна законодавча база не оперує правовим обґрунтуванням функцій, переліку повноважень, міри правової відповідальності, механіки роботи та моніторингу законності та конституційності рішень місцевої влади. У статті наголошується, що саме прийняття спеціалізованого законодавства, що уможливить появу та діяльність інституту префекта, які мають бути ефективною та релевантною альтернати- вою місцевим державним адміністраціям, що нині теж перебувають у стані реформування.

Посилання

1. Чернишов О. (2021). Не контролери, а координатори. Навіщо Україні потрібні префекти. Новий Час. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/decentralizaciyayaka-funkciya-prefektiv-novini-ukrajini-50175625.html (дата звернення: 24.08.2021).
2. Беззуб І. Введення інституту префектів в Україні: користь чи загроза для місцевого самоврядування. Центр досліджень соціальних комунікацій. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2148:vvedennya-institutuprefektiv-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 28.08.2021).
3. Український кризовий медіацентр. (2019). Спільна заява міських, селищних, сільських голів, голів об’єднаних територіальних громад та експертів з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування. URL: https://uacrisis.org/ua/74427-decentralization-common-statement (дата звернення: 26.08.2021)
4. Мищак І. Реформа децентралізації в Україні: основні тенденції та перспективи завершення. Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти. 2021. № 2 (82). С. 3–7. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/konstutyciynuy_proces/2021/2.pdf. (дата звернення: 27.08.2021)
5. Мищак І.М. Деякі проблемні аспекти законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 1. С. 60–67.
6. Радчук О. (2021). Вплив із центру: чому реформу децентралізації завершують префектами. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/10/kolonka/aleksandr-radchuk/polityka/vplyv-centru-chomu-reformu-decentralizacziyizavershuyut-prefektamy (дата звернення: 30.08.2021).
7. Портал «Децентралізація». Префект. URL: https://decentralization.gov.ua/prefect (дата звернення: 24.08.2021).
8. Проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) від 13.12.2019 № 2598. Верховна Рада України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (дата звернення: 30.08.2021).
9. BUDGETNYK. (2021). Інститут префектів – один із кроків децентралізації влади. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/news/8230-nstitut-prefektv---odin-z-krokv-detsentralzats-vladi (дата звернення: 28.08.2021).
10. Рада Європи. (2018). Третє щорічне соціологічне дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування». URL: http://www.slgcoe.org.ua/p13513/ (дата звернення: 24.08.2021)
11. Хрущ В. (2020). Префекти: хто візьме відповідальність за новий інститут влади? Інтерфакс– Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/691819.html (дата звернення: 31.08.2021).
12. Чорнописький П.Б. Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 48. С. 66–70.
13. Касяненко Є.В. Теоретико-правова характеристика трансформації статусу місцевих державних адміністрацій в умовах децентралізації влади. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 20–23.
14. Бойко О. Доопрацьований проєкт конституційних змін: приводів для дискусії усе ще вистачає. Портал «Децентралізація». 2020. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12054 (дата звернення: 27.08.2021)
15. LB.UA. (2020). Інститут префектів у нинішньому вигляді створює загрози для місцевого самоврядування, – Роман Лозинський. URL: https://lb.ua/news/2020/01/30/448567_institut_prefektov_nineshnem_vide.html (дата звернення: 29.08.2021).
16. Ременяк О.В. Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01; Національний університет «Львівська Політехніка». Львів, 2019. 210 с.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ