№ 15 (2013): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2013. – Вип. 15. – 210 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 6.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 4 від 27 грудня 2013 р.

 

ВИПУСК 15 (2013)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Апопій В. В., Дмитренко І. А., Лопащук І. А.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Власова Н. О., Андросов В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Гальків Л. І., Демчишин М. Я.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ УКРАЇНИ

Гонська М. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Мельник І. М., Боднар О. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Міценко Н. Г., Радюк І. І.
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Орлик І. О.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Ситник Н. С.
РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Фединець Н. І.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Хом'як Ю. М., Затирка М. С.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ АСОРТИМЕНТУ РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шиндировський І. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛЬВІВЩИНИ

Вірт М. Я.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

Домбик О. М.
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Кузьменков О. О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БУДІВНИЦТВА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У 2010-2012 РОКАХ

Куцик В. І., Пущик В.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ І ЙОГО СТРУКТУРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Лук’янець О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

Антонюк Я. М., Антонюк Г. Я.
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Березін О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бабійчук Т. П.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В ФУНКЦІОНУВАННІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Гудзовата О. О.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЯМИ

Заярна Н. М., Васюта Н. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ВИЩОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

Килин О. В., Свелеба Н. А.
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Колянко О. В.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Батьковець Г. А., Ланда О. О.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЬВІВЩИНИ

Міценко Н. Г.
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ

Апопій Г. В., Неділька К. З.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Олексин С. М.
ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Павліш Л. В.
ЛЬВІВЩИНА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Процишин О. Р.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Скрипко Т. О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Трут О. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УКРАЇНСЬКИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ

Шалева О. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Воронко Р. М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Жигало І. І.
ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ В БАЗИСНІЙ ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Зубчик С. М.
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клименко І. В.
ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Міронова О. І.
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ПСБО 32 „ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ” ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ОКРЕМИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ МСБО 40 „ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ”

Ніколаєва С. П.
ОПЕРАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ

Саюн А. О.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ

Семенишена Н. В.
БАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

Сенчук Т. Я.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

Тарасенко С. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СУДНА

Шинкаренко О. М., Мичак Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Ревть Ю. І.
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТТЯ