№ 18 (2015): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2015. – Вип. 18. – 138 с.с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 6.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 10 від 29 травня 2015 року.


ВИПУСК 18 (2015)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Апопій В. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Балабан П. Ю., Балабан М. П., Іванов Ю. В., Апопій Г. В.
ТОРГІВЛЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Міщук І. П., Печенюк Н. В.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЯК СКЛАДОВА ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Лісіца В. В., Іванов Ю. В., Михайленко О. М.
МЕХАНІЗМИ ТА ФОРМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Павлова М. Б.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ МОДЕЛІ МАГАЗИНУ

Криган Р. В.
СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Маркіна І. А.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Апопій В. В., Скрипко Т. О.
ДОРОЖНЯ КАРТА – ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бондаренко В. М., Тягунова З. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Воронко Р. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ПОБУДОВИ У СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Коваль Л. І., Герасименко О. О.
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Тягунова Н. М., Іржавська Л. В.
УПРАВЛІННЯ БЕНЧМАРКІНГОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Шиндировський І. М.
КОМЕРЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОСЕРЕДНИКІВ У КАНАЛАХ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Ceмак Б. Б.
РИНОК ЕКОТЕКСТИЛЮ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Шеверя М. Ю., Ревть Ю. І.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Дорош Н. І.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

Сирохман І. В., Пахомова І. В.
ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ВАФЕЛЬ

Доманцевич Н. І., Шунькіна О. В.
ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Захарченко П. В., Вінник М. І., Кошарний І. І.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРУБ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Басова Ю. О., Губа Л. М.
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КОМПАКТНИХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП

Омельченко Н. В., Браїлко А. С., Старіков О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ ВЕСІЛЬНОЇ СУКНІ, ЩО ПЕРЕБУВАЛА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПІДЛЯГАЛА ХІМІЧНІЙ ЧИСТЦІ

Сєногонова Л. І., Юдічева О. П.
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СУХИХ ХАРЧОВИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Ткаченко А. С.
ЦУКРОВЕ ПЕЧИВО ЗІ ЗБАГАЧЕНИМ АМІНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ

Шурдук І. В., Серік М. Л.
ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК М’ЯСНИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИРОБІВ

Лисенко Н. В.
АНАЛІЗ РИНКОВОГО АСОРТИМЕНТУ ЖИРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ШКІР

Тарабріна І. В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДОСЛІДЖУВАНИХ СОРТІВ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДУ РІЗНОГО СТРОКУ СТИГЛОСТІ