№ 1 (2021): Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Статті

М. Ю. Барна, Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський
5-17
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ
PDF
Iryna Biletska
18-25
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ І СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
PDF (English)
Ю.С. Братішко, О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська
26-34
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФАРМАЦІЇ
PDF
О. В. Козирєва, Д. А. Новіков, M. Є. Іванов
35-42
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСИТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
PDF
О. І. Копилюк
43-47
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
Є. І. Масленніков
48-56
ТРАЄКТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ СЕГМЕНТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
PDF
І.М. Мельник
57-63
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
PDF
Б.М. Мізюк, Ю.Б. Миронов
64-68
ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОРПОРАЦІЯХ
PDF
І. П. Міщук, Р. Головата
69-78
ТУРИСТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
А. В. Роговий, М. М. Забаштанський
79-83
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
PDF