№ 9 (2021): Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки

Опубліковано: 2021-08-09

Випуск

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ