№ 39 (2023): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 39. – 268 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 7 від 28 грудня 2023 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

DOI: 10.32782/2522-1256-2023-39

СТАТТІ

Д. Ю. Анфілов
9-18
СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ: ВІДКРИТЕ УРЯДУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПЛАТФОРМНОГО УРБАНІЗМУ
PDF
Л. В. Безкоровайна
17-24
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МСФЗ
PDF
Л. А. Буяк
25-34
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ БІЗНЕСУ
PDF
В. А. Власенко
35-45
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВІДНОВЛЕННЯ
PDF (English)
К. Б. Волощук, В. Р. Волощук
46-57
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
PDF
О. В. Гнилянська, О. І. Карий
58-66
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (ІОТ) В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
PDF
Л. Ю. Гордєєва-Герасимова
67-72
РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АПК В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
PDF
К. В. Демченко
73-78
ПОНЯТТЯ “ЕФЕКТИВНОСТІ” У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
PDF
Н. О. Кравчук, Т. П. Савонік, О. В. Халіман
79-85
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ
PDF
Н. С. Краснокутська, Л. Гао
85-95
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НИМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАКТИК
PDF (English)
Т. М. Куценко, С. Ю. Альошин, О. В. Заіка
96-102
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
PDF
Т. М. Лозова
103-111
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ
PDF
Ю. Б. Миронов
112-117
СИНЕРГІЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ
PDF
О. С. Павленко
118-123
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
PDF
О. Б. Піріашвілі
124-133
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ З ЄС
PDF
А. М. Поплюйко
134-138
ПРИБОРКАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЦЕНТРОБАНКАМИ КРАЇН СВІТУ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД
PDF
К. І. Процикевич
139-145
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ У СФЕРІ ІКТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
PDF
Д. В. Радєв
146-153
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОУТВОРЮВАЛЬНІ ОЗНАКИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
PDF
Є. В. Ромат, О. М. Парубець
154-162
АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
PDF
А. В. Руснак, Ю. В. Савченко
163-170
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВІЙНИ
PDF
С. А. Середа, Л. Б. Демидчук
172-180
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ: СУЧАСНІ НАПРЯМИ
PDF
О. А. Сидоров
181-187
ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
PDF
О. М. Соколова
188-194
ПОДОЛАННЯ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
PDF
А. Є. Спіцина
195-207
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ КРИЗИ
PDF
В. В. Томарева-Патлахова, А. Г. Семенов
208-213
ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ: ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ
PDF
Н. В. Трусова, М. В. Костюк
214-222
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КРИЗИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PDF
В. В. Федина
223-228
КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
PDF
В. Ю. Халіна, Є. В. Абєлєнцев
229-236
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ МІСТА
PDF
237-241
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
PDF
Т. В. Штерма
242-247
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
PDF
В. Г. Щербак, Б. С. Шовкопляс
248-253
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
PDF
О. С. Щербина
254-259
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF
О. В. Стащук
260-265
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
PDF
Святослав Князь
266-267
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
PDF