№ 20 (2018): Вісник ЛТЕУ. Teхнічні науки

Опубліковано: 2018-07-04

Випуск

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТОРГІВЛІ У