№ 25 (2019): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 25. – 130 с.

Згідно з наказом МОН України № 1643 (Додаток 4) від 28.12.2019 збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 5 від 26 грудня 2019 року.

Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat

DOI: 10.36477/2522-1256-2019-25

11.png

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. М. Ощипок, Л. Й. Онишко, В. В. Гаврилишин
77-81
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF
І. І. Свидрук, С. М. Крук, М. С. Максімов
82-88
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНИХ ГРУП
PDF
В. В. Вудвуд, О. В. Батієвська
89-93
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
PDF
І. А. Маркіна, М. Ю. Кобченко
94-98
СУТНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЮ
PDF
Л. А. Траченко
99-105
ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
PDF
П. І. Казан, І. В. Суворова
106-111
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
PDF
А. В. Тарасюк, Г. А. Ліскова
112-115
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
PDF
Д. В. Дячков
116-121
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ “ГЛИБИННОГО ЗАХИСТУ”
PDF
Д. С. Файвішенко
122-128
СПОЖИВЧИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
PDF